May 20, 2024

Huden är ett av kroppens största organ och forskare har länge drömt om att kunna bygga proteser för människor, vilka inte bara återställer personens rörelseförmåga men också ger personen sin förmåga att känna tillbaka. Syftet skulle vara att skapa proteser som gör att patienten återigen kan känna av tryck, temperatur och vibrationer, och därmed återfår en del av sin livskvalitet. Den som drabbats av hudskador och eventuell amputation kan ju som läget är idag få problem med att exempelvis greppa föremål, eftersom de helt enkelt inte känner av när de håller i en kopp, men man hoppas att detta steg nu skall vara det första mot att kunna förändra förutsättningarna för detta. 

“Om du tar upp ett glas öl och du inte kan känna att det inte är kallt, då får du inte den rätta smaken”, säger Ravinder Dahiya, professor i el- och datateknik vid Northeastern University i Boston, som också är studerar detta ämne. 

Forskare på Stanford-universitetet har nu utvecklat en mjuk och töjbar elektronisk hud som direkt kan prata med hjärnan och imitera den sensoriska feedbacken från verklig hud med hjälp av en strategi som, om den förbättras, kan ge hopp till miljontals människor med proteser.

“Vi inspirerades av det naturliga systemet och ville härma det”, säger Weichen Wang, vars team publicerade sin framgång i tidskriften Science. “Kanske vi en dag kan hjälpa patienter att inte bara återställa motorisk funktion, utan också återställa sina förnimmelser.”

Mer arbete för framtida implementering

Mycket snabbare, större och mer sofistikerade kretsar behövs innan så kallad “e-skin” kommer att kunna användas på riktiga människor. Detta är endast ett första steg som forskare ser på med nyfikenhet och i positiv anda för framtiden.

Leave a Reply