November 28, 2023

I en värld där AI blir allt mer framstående röstade EU-parlamentet nyligen om vilken position man skall ta gällande en lag om artificiell intelligens. Röstsiffrorna blev ett tydligt ja till att man skall införa bestämmelser, där 499 röster var för en ny lag, 28 emot och 93 stycken var nedlagda. Allt detta enligt ett officiellt pressmeddelande som kom ut från EU-parlamentets informationsavdelning.

I pressmeddelandet går följande uttalande att läsa;  “reglerna skulle säkerställa att AI som utvecklats och används i Europa är helt i linje med EU:s rättigheter och värderingar inklusive mänsklig tillsyn, säkerhet, integritet, transparens, icke-diskriminering och socialt och miljömässigt välbefinnande.”

Detta är den första officiella bestämmelsen som antas vad gäller ny teknik där AI står i fokus.

Viktiga definitioner av förbjuden AI

En av de viktigaste uppgifterna som EU-parlamentet hade vad gäller att hantera AI på ett positivt och optimalt sätt var att försäkra att det fanns tydliga definitioner av hur AI skall kunna användas. I skrivelsen som lagen baseras på framgår tydligt vad som anses vara förbjudna AI-metoder och högrisk-AI men även vilka allmänna skyldigheter som finns runt AI i stort. Samtidigt vill EU-parlamentet förtydliga det viktiga i att fortsätta uppmuntra innovation inom unionen medan man alltid skyddar de rättigheter som varje medborgare åtnjuter. Med detta steg hoppas man fortsatt att kunna arbeta för ett samhälle där man kan använda sig av den senaste tekniken, men inom ramar som gör att eventuellt negativa aspekter inte kan nyttjas för dålig vinning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply