February 27, 2024

Ett team av ingenjörer vid University of Massachusetts Amherst har tillverkat ren elektricitet från tunn luft. Man har utvecklat en enhet som kan använda fukt i luften för att skapa en ren elförsörjning. Enligt ett uttalande från universitetet kan “nästan vilket material som helst förvandlas till en enhet som kontinuerligt skapar elektricitet från fukt i luften”.

Så fungerar det

Nyckeln ligger i att kunna fylla materialet med nanoporer mindre än 100 nanometer i diameter. Forskarna kallar det hela “den generiska Air-gen-effekten”. I forskningsartikeln förklaras det att, “luftfuktighet är en stor, hållbar reservoar av energi som, till skillnad från sol och vind, är kontinuerligt tillgänglig”.

Men det ligger en komplex process bakom det hela. Det kräver utveckling av unik materialsyntes och som följaktligen hindrar skalbarhet. Den nya studien hävdar dock att resultaten visar att vi kontinuerligt kommer att kunna skörda energi från “ett brett utbud av oorganiska, organiska och biologiska material”.

En förhoppning om en lösning på energikrisen

Det är långt borta men luften innehåller en stor mängd elektricitet säger Jun Yao, biträdande professor i el- och datorteknik vid UMass Amherst, i ett uttalande.

“Tänk på ett moln, som inte är något annat än en massa vattendroppar. Var och en av dessa droppar innehåller en laddning, och när förhållandena är rätt kan molnet producera en blixt – men vi vet inte hur vi på ett tillförlitligt sätt fångar elektricitet från blixten.

“Vad vi har gjort är att skapa ett människobyggt, småskaligt moln som producerar elektricitet åt oss förutsägbart och kontinuerligt så att vi kan använda den.” Luftfuktigheten finns också konstant i luften, vilket innebär att skördaren teoretiskt sett skulle kunna arbeta 24/7 under alla förhållanden.

Leave a Reply