February 28, 2024

Målet att hitta mer hållbar energi och kraft är tydligt över hela världen. En ny studie visar nu att nästan alla material täckta med små hål kan hämta energi från fukt. Med en ny teknik har forskare i huvudsak kommit på hur man skapar kraft från tunn luft. Deras lilla enhet genererar elektricitet från luftens fuktighet, och den kan tillverkas av nästan vilken substans som helst.

Så ser uppfinningen ut

Uppfinningen involverar två elektroder och ett tunt lager av material, som måste täckas med små hål som är mindre än 100 nanometer i diameter – tunnare än en tusendel av ett människohårs bredd, enligt ett uttalande från University of Massachusetts, Amherst.

När vattenmolekyler passerar genom enheten, från en övre kammare till en nedre kammare, slår de mot de små hålens kanter, vilket skapar en elektrisk laddningsobalans mellan de skiktade kamrarna. I själva verket får det enheten att fungera som ett batteri. 

“Det vi har uppfunnit, du kan föreställa dig att det är som ett småskaligt, konstgjort moln,” säger Jun Yao, en av forskarna.

Framtidens energikälla

För närvarande kan den fingernagelstora enheten bara skapa kontinuerlig elektricitet som motsvarar en bråkdel av en volt, skriver Vices Becky Ferreira. Men forskarna hoppas att det en dag kan bli en praktisk, hållbar kraftkälla.

Osäkerheten inför framtiden

Men andra forskare tvivlar på om enheten kan skalas upp tillräckligt för att vara användbar.

Forskare har tidigare försökt att utnyttja fukt för att generera elektricitet, men deras försök har ofta bara fungerat under en kort tid eller förlitat sig på dyra material, enligt Vice. 

Men nu visar den nya forskningen att ett sådant specifikt material inte är nödvändigt – nästan vilket material som helst, som trä eller kisel, så länge det kan punkteras med de ultrasmå hålen. Detta fynd gör enheten mycket mer praktisk.

 

Leave a Reply