September 27, 2023

Forskare har skapat en icke-invasiv hjärnavkodare som kan översätta berättelser som hörts av deltagarna till en textsträng, baserat på deras MRI-skanningar. Teamet säger att den här tekniken en dag kan underlätta kommunikationen hos människor som är mentalt medvetna men fysiskt oförmögna att tala, till exempel strokepatienter.

“För en icke-invasiv metod är detta ett riktigt steg framåt jämfört med vad som har gjorts tidigare, vilket vanligtvis är enstaka ord eller korta meningar,” säger Alex Huth, professor i neurovetenskap och datavetenskap vid University of Texas i Austin, i en påstående. “Vi får modellen att avkoda kontinuerligt språk under långa perioder med komplicerade idéer.”

Huth och hans kollegor samlade in timmar av data från tre deltagare som lyssnade på podcasterna “Modern Love” och “The Moth Radio Hour” medan de var anslutna till en funktionell MRI (fMRI)-skanner, som registrerade deltagarnas syrenivåer i blodet i delar av deras hjärnor . Dessa data användes för att träna en A.I. modell. Resultatet var häpnadsväckande positivt även om det inte var perfekt och rent ordagrant. 

I ett annat test lyssnade deltagarna inte på någonting – de föreställde sig bara att de skulle säga ord och verktyget kunde tyda deras allmänna tankar. Forskarna lät också deltagarna titta på dämpade animerade kortfilmer. Även om modellen endast tränades på talade ord, kunde den fortfarande generera en språkbeskrivning av vad som hände.

Man hoppas att dessa tester skall ta AI ännu ett steg framåt när det kommer till att förenkla människors vardag och framförallt den teknik som vi kan använda för att skapa nya och bättre förutsättningar inom produktion, innovation och teknik. 

Leave a Reply