May 20, 2024

Att datorer tagit över världen är inte en nyhet och inte heller att de olika progressiva tekniker som tas fram ofta överträffar varandra. IBM:s Eagle kvantdator har nu slagit en konventionell superdator när det gäller en uppgift att lösa komplexa matematiska beräkningar. Det här är enligt det pressmeddelande som skickades ut i samband med detta också den första gången som en kvantdator ger korrekta resultat i en skala av 100+ qubits.

Detta är Qubits

Vad är då Qubits? Kort sagt är det en förkortning för quantum bits vilket är analoger till en bit inom kvantberäkning. Båda dessa är de primära eller minsta informationsenheterna. Men till skillnad från bitar som kan existera i två tillstånd, 0 eller 1, kan en qubit representera endera av tillstånden eller i en superposition där den finns i vilken som helst proportion av de två tillstånden. Quibits är ett allmänt vedertaget namn som man använder sig av inom området i hela världen. 

Arbetet med kvantdatorer går framåt

Forskare har då kvantdatorer länge visat en viss felbenägenhet arbetat med att använda superposition för att beräkna stora mängder information på en bråkdel av den tid det skulle ta på en superdator. Man hoppas nu att dessa framsteg skall innebära att felmarginalen för kvantdatorer i framtiden kommer att bli ännu mindre än tidigare och att detta skall vara det första steget mot just detta. Arbetet med kvantdatorer fortsätter för att på så vis kunna vara ännu mer behjälpliga i en teknisk värld. 

Leave a Reply