February 27, 2024

Att hitta sätt att återvinna plast på ett bra sätt är viktigt för jordens framtid. Miljarder ton plast har skapats av människan under årens lopp. De bakterier och svampar som använts i forskningen kan bryta ner vissa plaster vid kalla temperaturer, vilket sparar pengar och energi jämfört med vissa nuvarande metoder

För att ta itu med världens monteringsplastproblem kan människor behöva använda alla verktyg i arsenalen – även mikroskopiska bakterier och svampar. Högt uppe i de schweiziska alperna och i Arktis har forskare nu upptäckt mikrober som kan smälta plast – vilket är viktigt, utan att behöva applicera överskottsvärme. Detta kan komma att revolutionera återvinningen av plast för framtiden. 

Vikten av smarta återvinningsalternativ

För att göra saken värre är det bara att konstatera att dagens vanligaste alternativ för återvinning – när plast tvättas, bearbetas och förvandlas till nya produkter – minskar faktiskt inte avfallet: Det återvunna materialet är ofta av lägre kvalitet och kan senare hamna på en soptipp ändå.

Så forskare letar efter lösningar på plastproblemet som går utöver konventionell återvinning – och en process som de har experimenterat med är att bryta ner plast med hjälp av mikroorganismer. Men detta är inte praktiskt riktigt än.

Men enzymerna från mikroorganismerna som finns i de arktiska och schweiziska alperna kan fungera vid kallare temperaturer: De kunde bryta ner biologiskt nedbrytbar plast vid 59 grader Fahrenheit, vilket öppnade dörrar till ett mer effektivt system. Det finns med andra ord stora förhoppningar för framtiden vad gäller just detta och en mer miljövänlig värld. 

Leave a Reply